Jonny

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes

Allerede nå slår regjeringens argumenter og påstander sprekker. Som Dagsavisen viser i en reportasje tirsdag 21. juni er små, lokale og ideelle aktører taperne i anbudsrunder på attføringsområdet. De største taperne er imidlertid brukerne. Regjeringen argumenterte med mangfold, men resultatet av anbudsprosessene er en kraftig monopolisering i hvert eneste fylke. Regjeringen ville særlig ha inn nye ideelle aktører, men ikke én ny ideell aktør har vunnet fram. Tvert imot er det de store kommersielle og internasjonale aktører som har forsynt seg grovt av Navs «pengebinge». Mange steder har disse aktørene ikke en gang egne ansatte til å gjennomføre arbeidsmarkedstiltakene samfunnet nå har gitt dem penger for å gjennomføre. FLTs medlemmer i attføringsbransjen melder om aktiv rekruttering av fast ansatte i arbeidsmarkedsbedriftene til midlertidig ansettelser hos de nye kommersielle tiltaksleverandørene. På denne måten gjør løsarbeiderstaten også sitt inntog under Nav-logoen. Kunnskapen om det lokale arbeidsmarkedet kastes på båten til fordel for innkjøp av attføringstjenester etter bulkmetoden. Hvordan skal de kommersielle aktørene med redusert kompetanse og kvalitet møte måltallene sine? Svaret blir å nedprioritere gruppene som har det størst behov for hjelp og støtte. Personer med nedsatt arbeidsevne får ikke oppfølgingen de trenger og blir skjøvet til side til fordel for dem som er lettere å få i jobb og til en billig penge. Dette er også den internasjonale erfaringen. Det er bra at arbeidsmarkedskompetansen skal styrkes i Nav slik regjeringens Nav-melding legger til grunn. Nav må etter vår mening jobbe mer med ordinært arbeidsledige mens attføringsleverandørene er de beste til å hjelpe folk som står langt fra arbeidslivet. Det kan imidlertid ikke være slik at Nav på fylkesnivå selv skal bestemme om og i hvor stor grad man skal bruke eksterne tiltaksleverandører slik regjeringen legger opp til. Norsk arbeidsmarkedspolitikk bør ikke outsources til fordel for markeds- og Nav-løsninger under dekke av honnørordene fleksibilitet og lokal styring. Redaktør Tor Kristensen i Magasinet Velferd treffer spikeren på hodet når han i sin lederartikkelen konkluderer: «Kombinasjonen av konkurranseutsetting og et Nav som skal gjøre mer selv, kan ende opp med at de som trenger mest oppfølging blir de store taperne. Dette er bekymringsverdig og minner om en nærsynt politikk der de langsiktige konsekvensene av politikken ikke blir tatt hensyn til». Jonny Simmenes, Forbundsleder FLT