jonny image001 For oss i FLT gir signalene fra Statoil grunn til bekymring. En såpass stor aktør på norsk sokkel er i stand til å påvirke hele leverandørkjeden. En umiddelbar grunn til bekymring er selvsagt at våre medlemmer vil kunne miste arbeidet sitt. Vi vil som forbund bistå medlemmer i slike prosesser og sørge for at deres rettigheter blir ivaretatt, men hovedutfordringen ligger her i kortsiktigheten ved Statoils tenkning: Selv ved en tidsavgrenset reduksjon i aktiviteten på norsk sokkel risikerer petroleumsindustrien å miste verdifull kompetanse for godt. Hjørnesteinen i det norske oljeeventyret er høyt kvalifisert arbeidskraft, ingeniører og arbeidstakere med lang erfaring og høy kompetanse innenfor sine spesialfelt. Disse arbeidstakerne vil kunne forsvinne, og glimre med sitt fravær når aktiviteten igjen skal økes. Det er også bekymringsfullt at ferdig utdannede studenter ikke får jobb og bruk for sin kompetanse. Dessuten er det uheldig om bransjen opplever stor usikkerhet og svingninger fra det ene året til det andre, da målet må være å ha stabile og trygge arbeidsplasser. Statoil har i mange tiår nytt godt av utvinning på norsk sokkel. Som en statlig deleid bedrift og ledende aktør i Norge har Statoil også et ansvar. Et ansvar for å tenke langsiktig i forhold til kompetansebehov i bransjen, og et ansvar for å være garantist for norsk leverandørindustri til petroleumsbransjen. I senere tid er stadig flere oppdrag gitt til utenlandske selskap. Prislappen på disse prosjektene har ikke alltid vist seg å bli så gunstig som først antatt. Norsk kompetanse og erfaring har vist seg å skape trygge og forutsigbare rammer rundt nye prosjekter. Dette bør Statoil legge seg på minnet når nye prosjekter tildeles. Det er selvfølgelig ikke bare Statoil som må være ansvarlige og tenke fremover. Inntekter og arbeidsplasser på norsk sokkel er også avhengig av tilgang på nye funn. FLTs landsmøte vedtok i høst at ”FLT vil jobbe for at norsk oljepolitikk fortsatt skal bygge på en ambisjon om å ta hele landet i bruk.”. Med dette vedtaket mener vi å poengtere at forsvarlig utvinning basert på tiår med erfaring, samt stadig bedre teknologi, bør kunne vurderes på alle deler av norsk sokkel. Dette er det Storting og regjering som har ansvar for. I dagens Frifagbevegelse kan du lese at minst 470 stillinger kuttes i oljeleverandørindustrien. Foruten de 265 fra Aibel må 130 i FMC Kongsberg, 100 i Weatherford samt flere stillinger i Schlumberger-selskapet Reslink slutte. Dette som konsekvens av Statoild kuttplaner. http://frifagbevegelse.no/arbeidsliv/470_stillinger_kuttes_247336.html