Alf Edvard Masternes i Tromsø. Foto: Frode Ersfjord

Av Alf Edvard Masternes

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) vil, som en av fagforeningene i Statens vegvesen (Svv), påvirke for å etablere et omdømme for etaten som utslippsfri foregangsaktør.

Statens vegvesen inngår flere hundre kontrakter pr. år og har nå varslet at etaten fra 2019 vil stille krav i retning av å teste og inspirere til utvikling av utslippsfrie maskiner.

Vi mener at etaten allerede nå kan stille krav om bruk av fossilfritt drivstoff.

HVO-diesel (hydrogenerert vegetabilsk olje) i tråd med EUs bærekraftdirektiv, kan benyttes på eksisterende dieselmaskiner uten noen omfattende form for ombygging eller modifisering av motorer.

Stille krav til markedet

På sikt blir veien frem etter et utslippsfritt spor langt viktigere. Vi mener at stat og etat må ta mer ansvar for utvikling av nye løsninger og nye kontraktsmaler for å få utslippsfri bygging, drift og vedlikehold av vegnettet. Ved å stille krav til markedet og leverandører om samarbeid for utvikling (FoU), vil Statens vegvesen kunne bidra til testing og få verdifull erfaring, egnet til å fremme bruk og utbredelse av nye maskiner og materialer.

For maskiner handler dette om utvikling av noe annet enn forbrenningsmotor.

Når det gjelder materialer handler det om å anvende og etterspørre varer som er produsert fra resirkulert materiale eller fremstilt mye mer miljøvennlig.

Utfordre leverandørmarkedet

All etterspørsel er bra, også utenlandsk, men ekstra bra ville det være om Svv utfordret det norske og nasjonale leverandørmarkedet – særlig med tanke på at det finnes norske aktører som er svært godt posisjonert for å kunne levere:

• Sement • Resirkulert Stål • Resirkulert bioasfalt eller utvikling av ny plantebasert asfalt • Bruk av plantebaserte materialer i rør og rørgater

Vi mener dette er beste strategi for å;

– Oppfylle det politiskee målet om at Statens vegvesen som offentlig innkjøper fra nå av minimum skal vektlegge miljø 30 prosent.

– Gi de ansatte en bedre hverdag med mer stillegående maskiner, som også gir mindre vibrasjoner og renere luft å puste i på byggeplassene.

– Oppnå positive nasjonale nærings- og sysselsettingsgevinster som samtidig gjør fremtidige innkjøp og maskiner billigere på sikt.

FLT vil være pådriver

FLT i Statens vegvesen vil drive frem og følge opp anbefalinger på flere måter.

Ved å avholde faglige konferanser fremover der vi vil belyse mulighetene. Slik kan vi utgjøre en plattform for meningsdannelse både internt i Statens vegvesen og i bransjen.

Alt vi utfordrer etaten om kan virke fordyrende per i dag, men vil fungere som politiske og økonomiske investeringer. Offentlige anskaffelser må brukes mer aktivt til ressurseffektivisering, nyutvikling og innovasjon (ref. ny Najonal transportplan – NTP og revidert lov om offentlige anskaffelser). Økte utgifter på kort sikt kan også ses som investering i utvikling av billigere og mer ressurseffektive produkter som vil gavne innkjøp og anbudskontrakter for Statens vegvesen på lengre sikt. Det er dessuten behov for initiativer som kan styrke det allmenne grunnlaget for omstilling og sysselsetting gjennom etablering av ny verdiskaping. Dette siste er ikke minst et sentralt perspektiv for LO, som FLT Statens vegvesen er en del av.

Påvirke myndighetene

Vi håper Vegdirektøren støtter og løfter frem en drøfting internt i etaten om våre perspektiver.

Vi vil jobbe for å synliggjøre og påvirke samferdselsmyndigheten, blant annet som ledd i deltakelse i relevante høringer og komiteutspørringer som del av vår LO-tilknytning.

Alf Edvard Masternes er hovedtillitsvalgt og representant for om lag 800 ansatte ledere og eksperter i Statens vegvesen. Artikkelen er også publisert hos Frifagbevegelse.