Landsmtebegynnelse045 FLT har reagert på denne forskjellsbehandlingen basert på alder, og gitt uttrykk for at vi ønsker fortsatt samme premie for alle våre medlemmer. Jeg synes det er leit at eldre medlemmer må betale høyere premie på denne kollektive obligatoriske forsikringen. Det er jo denne perioden av livet mange av våre medlemmer faktisk har tid til å reise. Dessverre så har jeg registrert at det også er andre forsikringsselskaper som gjennomfører slik aldersdiskriminering. Enkelte andre selskaper ønsker ikke å tilby reiseforsikring overhodet til eldre kunder og priser derfor forsikringen så høyt at kundene går andre steder. Dette er en beklagelig utvikling – og det er enda mer beklagelig at «vårt eget» forsikringsselskap kaster seg på en slik utvikling. Etter min mening så bryter dette med den form for solidaritet som var grunnlaget for fagbevegelsen og de kollektive ordninger som fagbevegelsen har fremmet i alle år. Jeg er redd dette bare er en videreutvikling av den forskjellsbehandlingen som forsikringsbransjen innførte for mange år siden. Dessverre så har vi ikke fått forståelse for vårt syn i LO og Sparebank1. På FLTs landsmøte ble det derfor bestemt at forbundet skal vurdere reiseforsikringen som fremtidig obligatorisk medlemsfordel. Vedtak i saken legges frem for landsrådet til anbefaling i løpet av 2014. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når utredning og vedtak er gjort i forbundsstyret. Jonny Simmenes, forbundsleder