ArnsteinAasestrand Hva er det de har gjort der avdelingene fungerer bra? Hvordan man bruker avdelingene til å skape aktivitet og merverdi for medlemmer varierer fra sted til sted. De fungerer ikke først og fremst fordi det er mange som bor der; det handler først og fremst om innstillingen til dem som vet å ta avdelingene i bruk for sine medlemmers interesser.  Se på Kongsberg: For en stund siden avholdt avdelingen et eget seminaropplegg en hel helg. Fredag kveld til søndag formiddag, bare for kvinner. Leide en hel gjestegård for seg selv. Basert på kvinnenes eget valg og interesse kunne de fortsatt få støtte fra forbundet til gjennomføringen! Tenk deg det; 50 kvinner som kunne benytte en hel helg til å diskutere temaer med innledere de selv ønsket å høre på. I tillegg; en liten gave til hver og god middag på kvelden. Hvorfor skulle ikke det være like mulig i nærheten av deg?  Se på Sarpsborg: De startet smått med å sende to ny-innmeldte på sentralt arrangerte Ny i FLT- kurs (introduksjonskurs for alle som er interessert) for få år siden. Det satte i gang en kjedereaksjon. Året etter kom to til, deretter tre til. På få år har styret fått mange nye engasjerte tillitsvalgte. Til hva: nye ambisjoner og ny vitalitet. Kjempeforandring! Foranlediget av meget små første skritt. Hvorfor skulle ikke det samme være mulig i din avdeling?  Se på Rogaland: De arrangerte i år – på fjerde året – årsmøte med tilhørende konferanse. Holdt over to dager, med interessante temaer som medlemmene selv syntes var verdifulle. Støtte til gjennomføring og besøk fra FLTs ledelse fikk de også denne gang, som de har søkt om og fått hvert år.  Se på samlingene i de fem regionene til FLT Statens Vegvesen: Arbeidsgiver blir invitert til å presentere planer og prosjekter, utfordringer og muligheter i jobbsammenheng. Alt med mulig betydning for hvordan medlemmer og tillitsvalgte i FLT Statens Vegvesen skal arbeide i tiden fremover. FLTs ledelse er også her invitert og orienterer om aktuelle og framtidsrettede saker og temaer. I tillegg har de også en ”indremedisinsk bolk ” under konferansen der de får direkte dialog mellom regionale og sentrale tillitsvalgte i foreningen.  Mange går fra slike årsmøter/konferanser i avdelingen med følelsen av en hyggelig kveld/dager ilag med kollegaer, venner og av og til følge. De fikk også opplevelsen av at avdelingens tilbud og opplegg gav dem noe, noe nyttig, noe de selv ønsket å delta på. Det var det som drev dem til å sette av tid til et slikt arrangement. I konkurranse med fritid, barnebarn, hytte og ferie. Med langsiktig planlegging og satsing bør dette være mulig de fleste plasser rundt om i landet.  Klart vi fra FLTs ledelse stiller opp så langt vi har kapasitet. Det er i organisasjonens beste interesse at medlemmene er fornøyd. Det er når vi i fellesskap skaper entusiasme og trivsel, vi opplever at dette også gir nytteverdi som setter i gang kraftfulle oppadgående spiraler.  Avdelingen – eller et fungerende samvirke av flere avdelinger som felles arena – er jo også porten til deltagelse i denne organisasjonen: en organisasjon som er til for medlemmer og tillitsvalgte, som er deres talerør og interesseagent i hverdagen.  Det er fra avdelingsplattformen dere som medlemmer kan påvirke og ta del i utviklingen av de avtaler – det verktøy og hovedprodukt som dere betaler for, hver måned – og som vi i fellesskap eier og forvalter best mulig.  Det er fra avdelingsplattformen dere som medlemmer utformer forslag til videre utvikling av hele FLT, og sender inn representanter til landsmøtet hvert fjerde år. Uten blir ikke deres avdelingers stemmer hørt og talt med når vi sammen skal stake ut politisk og organisatorisk kurs for de neste fire årene.  Det er gjennom avdelingen dere kan påkalle oppmerksomhet for de opplærings- og kompetansebehov dere har som tillitsvalgte, forhandlere, kommunikatorer eller rekruttører.  Det er fra avdelingsplattformen dere finner koordinert grunnlag for å stemme JA eller NEI til et forhandlingsresultat.  Det er fra avdelingsplattformen dere kan mene noe om lokal næringspolitikk eller gjøre deres stemme hørt i saker dere er opptatt av, så lenge det er videreformidlet som deres eget lokallags meninger.  Det er du som står nærmest til å kunne definere og legge innhold i hva slags mulighetenes arena din avdeling skal reise seg til å bli. Da må du tenke som en annen så klokt har sagt: «når forandringens vind blåser over landet, går noen i skjul mens andre går ut og bygger vindmøller»  Tenk på mulighetene!  Hilsen Arnstein Aasestrand