Men vi i FLT organiserer jo på de samme hoteller, restauranter og kantiner som Fellesforbundet. Og vi har lokale forhandlinger i våre avtaler. Hvorfor skal det være mer vanskelig å kunne tilby Fellesforbundets medlemmer de samme muligheter til lokale forhandlinger som FLT sine medlemmer allerede har? På NHOs sider står det at 75 prosent av årsverkene tilknyttet avtaler opp mot NHO har lokale forhandlinger. Faktisk opplever en at NHO i stadig sterkere grad tar til ordet for at mer skal avtales lokalt enn sentralt. Særlig Norsk Industri som også er en del av NHO har tatt til ordet for at en stadig større del av lønnsdannelsen skal skje lokalt. Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold har uttalt at: «Reiselivet har ikke råd til lønnsoppgjør som gir både i «pose og sekk», først sentrale lønnstillegg på linje med andre næringer, deretter en ekstra runde lokalt. Dette ville fort kunne gi en lønnsutvikling bransjen samlet sett ikke kan bære». Dette er i sterk kontrast til det faktum at FLTs medlemmer som arbeider på samme hoteller og restauranter har både sentrale og tariffestet rett til lokale forhandlinger. Har NHO Reiseliv oversikt over sine tariffavtaler? Når det store flertallet av ansatte tilknyttet avtaler med NHO har lokale forhandlinger, når NHO i de fleste avtaler tar til ordet for å bygge opp om mer lokale forhandlinger på bekostning av de sentrale og når FLT som også er et LO-forbund innen samme bransje som Fellesforbundet, blir det et merkverdig prinsipp å være prinsipielt mot lokale forhandlinger for Fellesforbundets medlemmer når de ellers er prinsipielt for lokale forhandlinger. Vi i FLT støtter derfor selvsagt våre venner i Fellesforbundet sitt rettmessige krav om lokale forhandlinger og ønsker dem lykke til med å få gjennomslag. Jonny Simmenes, forbundsleder i FLT