I saken vises det til en intern rapport fra NTL Rogaland. Rapporten viser blant annet at selskapet Din Utvikling opererer med innleide personer som ikke har ordinære ansettelsesforhold. De er ikke ansatte i det hele tatt, men «underleverandører» som enkeltpersonforetak. Din Utvikling har vunnet mange anbud ikke bare i Rogaland, men i hele landet. Anbudene innenfor attføringsområdet er ikke er vunnet på kvalitet, men på pris. Det burde ikke overraske noen at Din Utvikling med slike ansettelsesvilkår har vunnet fram mens det ikke er kommet til en eneste ny ideell leverandør som jo opererer med normale ansettelsesvilkår. Beskjeden fra Nav til de ideelle leverandørene og attførings- og vekstbedriftene synes å være: «Kvitt dere med normale arbeidsvilkår. Etabler et system med underleverandører, midlertidige ansatte og enkeltpersonforetak. Så når dere også opp i konkurransen». Bygges det kompetanse for å få sårbare grupper i jobb på denne måten? Er det slik vi ønsker å ha det? Den blå-blå regjeringen ble advart av det store flertallet av høringsinstansene når man i hurtigtogsfart besluttet å sette store deler av attføringstjenestene på anbud sommeren 2014. Alle advarslene har slått til: Økt monopolisering, ingen nye ideelle leverandører og store kommersielle aktører som vinner fram. Etter hvert vil man også merke at de svakeste gruppene på arbeidsmarkedet skyves ut til fordel for dem som er lettest «å formidle» som det heter på Nav-språket. Forskning og internasjonale erfaringer pekte entydig i denne retning, men den blå-blå regjeringen ville ha marked uansett faglige innvendinger. Glemt var Erna Solbergs parole før hun gikk til valg: Mennesker – ikke milliarder. Nav er den ivrige pianisten. Komponisten er den blå-blå regjeringen som ikke engang er villig til å evaluere anbudsutsettingen med hensyn til hvordan dette slår ut for arbeidssøkerne som har ventet i måneder og år på hjelp til å komme seg i jobb. Høyre, Frp og Venstre stemte endog mot følgende forslag i Stortinget like før jul: «Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake til Stortinget med resultatene av evalueringen av konkurranseutsettingen av arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor med tanke på brukermedvirkning og oppnådde resultater og foreslå eventuelle endringer i anbudspraksis for bedre måloppnåelse.» Rett nok har departementet bestilt en begrenset evaluering av selskapet Proba. Denne vil etter statsråd Anniken Hauglie (H) «gi et godt grunnlag for å svare konkret på spørsmål om kvalitet på tjenestene»; jevnfør Magasinet velferd nr. 6 2016. Problemet er bare at forskeren selv, Helene Berg fra Proba, uttaler samme sted at «dette først og fremst vil være en evaluering av anbudsprosessen og ikke en evaluering av kvaliteten på tiltakene». Det må være tillatt å spørre: Hvor lenge skal dette narrespillet få fortsette? Klassekampen 5. januar 2017