Årlig deler FLT ut ca. 20 millioner kroner til utdanning for våre medlemmer, like mye som resten av LO til sammen. Som forbundsleder er jeg valgt til vervet for fire år av gangen. I år er det dermed valgår – også for meg. Det gir anledning til å reflektere, legge planer og sette mål for hvordan jeg ønske å utvikle FLT i tråd med forbundets prinsipprogram. Det aller første som står her er blant annet at forbundet skal være blant de fremste i arbeidet for de mest fremtidsrettede tariffavtaler og kunne tilby de beste tilbud til etter- og videreutdanning. UTDANNING. FLT har satset på mulighet til utdanning og kontinuerlig oppgradering av kompetanse som et nøkkelord for våre medlemmer. Det føles tilfredsstillende. Spesielt etter gjennomlesing rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway», der Anders Ekeland fra SSB er en av medforfatterne i å forklare hva digitalisering kan bety for norsk fremtidig sysselsettingsstruktur. Ifølge rapporten vil digitalisering og datamaskinell automatisering påvirke praktisk talt alle yrker. Og så mye som en tredjedel av de sysselsatte vil i stor grad bli berørt neste 20 år. Særlig ser lavtlønns- og lavkompetanseyrker ut til å være mest utsatt. Men selv om mange kan oppleve klare tilpasningsproblemer på kort sikt, tror imidlertid ikke forfatterne på at beregnede effekter vil føre til massearbeidsløshet på lengre sikt. Den digitale transformasjonen skaper i seg selv nytt behov for arbeid. VÆRE I FORKANT. Rapportens konklusjoner gjør meg sikker på at vi har tenkt riktig i FLT. Alle sysselsatte, især medlemmer omfattet av forbundets overenskomster, vil kunne forvente et sterkt behov for å være i forkant av utviklingen for å kunne trygge sin egen ansettbarhet. Og intet annet middel enn mer utdanning og kontinuerlig oppgradering av egen kompetanse vil være viktigere. Jeg blir stolt på forbundets vegne av å tenke på hvilke grep FLT har tatt for å sikre adgang til etter- og videreutdanning for våre medlemmer. 20 MILL TIL UTDANNING. Siden ’92 har forbundet tariffestet grunnlaget for finansiering av en egen stipendordning for utdanning. Og årlig deler FLT nå ut ca. 20 mill. til utdanning for våre medlemmer, like mye som resten av LO til sammen. Vi har også opprettet vårt eget utdanningsselskap, Addisco, som skreddersyr og tilpasser arbeidsintegrert utdanning på universitets- og høyskolenivå. Hvert år styrker hundrevis av forbundets medlemmer sin ansettbarhet gjennom produksjon av tusenvis av studiepoeng. UNIK LØSNING. Som generalsekretær Gard Titlestad i International Council for open and distance education sa i et møte nylig; « FLT har skapt en unik løsning for livslang læring i verdenssammenheng. Det er bare at ingen har oppdaget det i et lite land med bare fem millioner mennesker». Virkelig noe å ta med seg i et valgår. Tankene om fortsatt satsing og utvikling av et reelt tilbud om livslang læring for våre medlemmer gjør meg trygg på at FLT er et forbund som møter fremtiden på best mulig måte.