jonny image001 Hensikten med en politisk streik er ikke å forandre noe i tariffavtalen, men å vise regjeringen at man ikke godtar de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Like mye som vi streiker for oss selv og vår egen arbeidshverdag, streiker vi for hverandre og det arbeidslivet neste generasjon skal være en del av. Sist gang vi gjorde det var for over 16 ar siden. Da var det LO, YS, Norsk lærerlag og Akademikernes fellesorganisasjon som streiket mot at regjeringen ville fjerne en feriedag. Den gangen vant vi fram, og mine barn som nå er arbeidstakere kan fortsatt benytte seg av den feriedagen. Så når vi streiker på onsdag, så streiker vi ikke bare for vår egen arbeidshverdag. Men vi streiker mot et forslag som flytter makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser. Og vi streiker for at de som i dag sitter på skolebenken også skal kunne være en del av et arbeidsliv med en arbeidsmiljølov som ivaretar deres rettigheter. Nesten uansett hvor du jobber i landet så vil det foregå en markering mellom kl. 14. og 16. på onsdag (hvis du lurer på hvor, se mittarbeidsliv.no). Min oppfordring er at du deltar og er med på å forsvare arbeidsmiljøloven. Jonny Simmenes, Forbundsleder