Foto: Frode Ersfjord/FLT

• FLT vil påpeke hvor viktig det er at de som kan det kommer i arbeid. Arbeid er helsebringende, det kan gi mening og man blir verdsatt: FLT støtter arbeidslinja, men mange trenger hjelp for å komme tilbake i arbeid. Vi savner individuell oppfølgning av de som er i en uavklart situasjon, slik at de får en avklaring. Før var det tid til avklaring og utprøving i skjermete omgivelser som ivaretok dette perspektivet. Den er fjernet og FLT ønsker å ha den gjeninnført. Samlebånd passer ikke for alle: Det må ikke være milliarder – ikke mennesker som styrer politikken. Mange venter også alt for lenge på å få mulighet til utprøving av restarbeidsevne. Denne ventetiden, ofte over år, gjør ingen friskere, snarere tvert om. • FLT mener at etter de fleste arbeidsmarkedstiltakene ble konkurranseutsatt har det bidratt til utrygge arbeidsforhold for mange av de som skal følge opp og veilede dem som står lengst fra arbeidsmarkedet: De fleste ordinært ansatte er sikret jobb så lenge bedriften vinner anbud, max i inntil fire år før tiltaket igjen blir konkurranseutsatt. De kommersielle aktørene vinner oftest kontraktene på pris og kan bare konkurrere på pris som da går ut over de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. • FLT mener denne utryggheten går også ut over de som står lengst fra arbeidsmarkedet ved at de i mange tilfeller får nye veiledere å forholde seg til, dersom en ny kommersiell aktør vinner anbudet: Det siste denne gruppen trenger er uforutsigbarhet, de trenger tvert imot forutsigbarhet og trygghet. FTL ønsker at arbeidsmarkedstiltak blir tilbakeført til forhåndsgodkjente og ideelle aktører. Det er viktig at de ideelle aktørene er en tydelig aktør og sier fra ved feil og mangler ved systemet. I dag er de for avhengig av NAV til å kunne ivareta denne viktige samfunnsfunksjonen.

Les også:

STATSBUDSJETTET: – Svekker arbeidsmarkedstiltak og veier FLT-rapporten Milliarder – ikke mennesker Arbeid og inkludering: Regjeringen må handle nå Høringer FLT har svart på