FLT arbeider for å gjøre studiepoeng til felles valuta for all høyere spesialisering. Studiepoeng er ment å gi informasjon om kravet til arbeidsinnsats. Kvalifiserer faget for 60 studiepoeng forventes mer innsats enn om studiet er estimert til 10 studiepoeng. Studiepoeng sier altså noe om anstrengelse for å oppnå et bestemt læringsutbytte, og ikke noe om et bestemt antall sider i pensum, undervisningsform eller utdanningens egenart som sådan. For oss handler det om å forstå utdanning og spesialisering som grunnlag for styrket økonomi og et bedre liv for flest mulig. Kort fortalt et bedre samfunn. Hensikten med utdanning er å kunne gjøre nye og flere ting med færre arbeidstimer. Gevinsten er kollektiv like fullt som individuell. Verdien av spesialisering måles i endret praksis; enten det bidrar til å gi nye individuelle muligheter eller utsikter til produktivitetsvekst og velstandsøkning for bedriften og kommunen din. De første fordypende lærings- og spesialiseringsarenaer i landet har sitt opphav i industrien. Før universitet i Oslo ble etablert i 1811, hadde de drevet bergverksakademi i gruvene på Kongsberg i over 50 år. Fra 1780 dukket flere fabrikskoler opp innenfor tekstilindustrien. Altså lenge før akademiske læringsinstitusjoner i form av universiteter og høyskoler gror frem. Vi har satset på utdanning for å kunne endre praksis i alle år. Vi trenger spesialisering i et samfunn, som grunnlag for utvikling og endret atferd. FLTs engasjement for spesialisering, studiepoeng og utdanningssystemet har bakgrunn i fagbevegelsens interesse for å styrke båndene mellom individ, bedrift og samfunn. Vi holder utdanning for å være et frigjøringsprosjekt. Spesialisering – uavhengig om den er akademisk teoretisk eller yrkesorientert og praktisk basert –fører til de samme vilkår både for individ og samfunn:
  • Utdanning øker dine personlige muligheter. Det er en billett til et bedre liv med større muligheter.
  • Utdanning er sentralt for å fremme innovasjon og produktivitet. Utdanning gjør at vi kan gjøre nye eller flere ting med færre arbeidstimer. Det er et vilkår for å styrke vår økonomi.
  • Og ikke minst, utdanning skaper grunnlag for å øke sosial mobilitet. Utdanning leder til mer omfordeling, empati og rettferdighet i et samfunn. Det legger til rette for et bedre samfunn.
Ingenting av dette forandres om utdanningen er av akademisk eller yrkesorientert natur. Det handler uansett om hvilke ferdigheter vi skal forme morgendagen med.  Derfor er skillet mellom utdanning verdig eller ikke verdig studiepoeng meningsløst. FLT ønsker vilkår for å kunne behandle all høyere utdanning likeverdig. Derfor kjemper vi for å gjøre studiepoeng til felles valuta for all høyere spesialisering. I mot oss står voktere av status og tradisjon som ikke ønsker å slippe til fagskolestudentene med en opplevelse av respekt og likeverdighet når det gjelder verdien av deres kompetanse. Det er like urettferdig som det er ufornuftig gitt at utdanningen i alle tilfeller skal omsettes i endret praksis, utsikter til bedre liv, mer sosial mobilitet og styrket økonomi. Siden 60- tallet har akademiske og utdanningspolitiske motkrefter sloss hardt i mot vårt syn for å fremme likeverdighet som kvalitet innenfor utdanningssystemet. FLT er forbund for funksjonærer og ledere som alltid har hatt et engasjement for fagskolene. Vi fortsetter vår kamp for studiepoeng for fagskolestudenter…! Jonny Simmenes, forbundsleder i FLT