jonny image001

FLT gratulerer den nye regjeringen

Den rødgrønne regjeringen ledet av Arbeiderpartiet har etterlatt seg en nasjon med god økonomi og lav ledighet som andre land misunner oss. Dette er et godt utgangspunkt å arbeide videre for den nye borgelige regjeringen. Vi forutsetter at regjeringen fortsatt vil samarbeide med fagbevegelsen og opprettholde den norsk modellen som har medvirket til at vi har klart oss godt gjennom finans- og ledighetskrise. Sammen med våre medlemmer og tillitsvalgte vil FLT fortsette å arbeide for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, for rettferdighet og velferd.  

Vi har avholdt det 16. landsmøte i forbundets historie

Landsmøtet er en stor begivenhet i FLT. Det er her organisasjonen skal stake ut kursen for de neste fire år, og velge de personene som skal sørge for at arbeidet blir utført. Mye planlegging og arbeid ligger bak gjennomførelsen av et slikt arrangement, og jeg vil takke administrasjonen i FLT og alle involverte for et godt gjennomført arrangement. Jeg også takke medlemmene for den tillit dere har vist oss ved å velge den nye politiske ledelsen for fire nye år i forbundets ledelse.  

Vi har utviklet organisasjonen

Landsmøtet er også en anledning til å oppsummere arbeidet som har blitt gjort, gjøre opp regnskap for de siste årene. Jeg mener at vi ikke har noe å skamme oss over når vi ser oss tilbake.   Det har skjedd mye i denne perioden. Vi har fokusert på kommunikasjon og tilgjengelighet – service, synlighet og troverdighet.
  • I løpet av perioden har vi innført ny teknologi for å forbedre saksbehandlingen og oversikten over våre medlemmer.
  • Vi har gjennomført flere medlemsundersøkelser og forbedret medlemmenes mulighet for direkte kommunikasjon med avdelingene og forbundet sentralt.
  • Vi har gjennomført tariffoppgjør med elektronisk uravstemning.
  • Vi har samlet tillitsvalgte fra hele landet i et ”Tariffråd”. Et ledd for å få enda bedre og fremtidsrettede tariffavtaler, og styrke overenskomstenes betydning for våre medlemmers faglige rettigheter.
  • Vi har gjennomført flere kurs- og faglige konferanser enn noen gang tidligere og interessen og tilbakemeldingene fra deltakerne er svært positive.
  • Kontakt med avdelinger og bedriftsgrupper har vært en prioritert oppgave for administrasjonen. Vi har derfor forsøkt å delta på ulike lokale møter og aktiviteter så mye som mulig denne perioden.
  • Faglig arbeid gjøres ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt sammen med kolleger, i Norden, Europa og Globalt. I denne perioden har vi derfor deltatt aktivt og hatt ulike verv i internasjonale organisasjoner.
  • Vi lanserte forbundets studentmedlemskap høsten 2011.
  • Våren 2010 passerte vi 19.000 medlemmer, nå er vi i skrivende stund snart 20.700 medlemmer.
  • I mai 2011 feiret forbundet sitt 60 års jubileum med den første utdelingen av FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø.
Her er det mye vi kan være stolte av, alle sammen. Forbundets fremgang og økning i medlemstall har skjedd takket være aktive tillitsvalgte, medlemmer og ansatte som har oppsøkt potensielle medlemmer i bedrifter, høyskoler og fagskoler. Dere fortjener en takk, og jeg er sikker på at enda flere vil delta i dette viktige arbeidet i 2014. Husk at de fleste som enda ikke er organisert, har ikke blitt spurt!  

Solidaritet og omtanke i FLT

Store deler av Filippinene ble i høst lagt i grus etter den kraftigste tyfonen som noensinne er registrert. Fire millioner mennesker er berørt. Det var gledelig å registrere at forbundsstyret bestemte å gi 50.000 kr til Norsk Folkehjelps arbeid på Filippinene. Men kanskje enda mer gledelig var engasjementet som avdelingene i FLT viste i etterkant av katastrofen. Det ble startet en giverstafett blant avdelingene, et initiativ som helt og holdent startet på grasrotnivå. Rekordmange FLT-avdelinger bidro med midler til Norsk Folkehjelp. I skrivende stund har midlene som er samlet inn fra «grasrota» i FLT oversteget de 50.000 kr vi ga sentralt. Jeg vil takke alle som har sørget for at FLTs innsamling til ofrene i Filippinene har blitt en suksess! Det vil være mulig å registrere gaver gjennom FLTs innsamling helt frem til nyttår, gå inn på denne siden for å gi et beløp. For privatpersoner vil alle gaver over 500 kr gi grunnlag for skattefradrag. Det finnes flere eksempler på solidaritet og omtanke blant FLTs medlemmer, men jeg vil gjerne trekke frem ett eksempel spesielt. FLT’erne i Global Casting i Kristiansand. Jernstøperiet der de jobber stenger i mai neste år. Da de fikk høre den dårlige nyheten og forstod at FLT klubben ville oppløses, bestemte FLT’erne i bedriften seg for at klubbkassa på nærmere 90.000 kr skulle gis til veldedig arbeid og valgte Frelsesarmeen som mottaker. Denne form for omtanke med andre, selv i en tid når man mister arbeidsplassen sin, er en edel handling som jeg må si jeg rett og slett beundrer. For å lese mer om denne flotte gjengen kan du klikke deg inn på NRKs artikkel her.  

Nye utfordringer

Vi går nye og spennende år i møte! Jeg kan forsikre alle våre medlemmer om at forbundet er klar for de utfordringer som kommer, og vi skal fortsatt arbeide for våre medlemmers fremgang og trygghet! Til slutt vil jeg takke alle medlemmer i FLT for året som har gått, og ønske dere og familien en riktig god jul og fredelig jul og et godt nytt år!   Jonny Simmenes, forbundsleder