Nyheter > FLT støtter hjelpearbeidet i Ukraina
  FLT støtter hjelpearbeidet i Ukraina med 50 000 kroner. Formålet er å hjelpe en krigsherjet befolkning i en situasjon med humanitær krise og lidelse. Det er mange som kjemper imot Putin sine krigshandlinger. FLT oppfordrer fagforeningskolleger i Russland til å støtte de demokratiske kreftene i Russland som kjemper mot krigføringen og alle de som kjemper i Ukraina mot overgrepet. Disse risikerer nå livet ved å kjempe for fred og få stoppet krigføringen. FLT støtter norsk politikk overfor Russland slik den er kommet til uttrykk. Det er også viktig at flyktningene sikres en trygg flukt. FLT støtter videre det arbeidet som gjøres for å sikre flyktninger opphold, støtte og hjelp i Norge og ellers i Europa. Det er viktig at flyktninger kan søke ly i Norge til det er trygt å returnere til Ukraina. Flyktningene fra Ukraina i Norge må få støtte og beskyttelse. Russere som bor og oppholder seg i Norge kan heller ikke bære ansvar for Putin sine krigshandlinger. FLT ønsker å bidra til å hjelpe de som lider. Hele samfunnet bes om å stille seg bak humanitær hjelp og støtte til ukrainerne i den situasjonen Putin har satt dem og verden i.