Nyheter > FLT støtter arbeidet på Utøya

PÅ BÅTEN: Forbundstyret på dekket til MS Thorbjørn på vei over til Utøya. Foto: Karin Yrvin

Forbundsstyret besøkte Utøya torsdag 19. mai, og ble svært imponert over det arbeidet som har blitt lagt ned, og den oppbyggingen som har blitt gjennomført. –  Utøya som institusjon fremstår som fredsskapende og demokratibyggende for ungdom i vår bevegelse, sier forbundsleder Ulf Madsen. Utøya ble 22. juli 2011 åsted for norgeshistoriens verste terrorangrep da AUF’s sommerleir ble angrepet av en høyreekstrem terrorist. I dag er Utøya en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena. Øya brukes som et verktøy for å engasjere og lære opp ungdom til å skape en bedre verden. Utøya driftes selvstendig – uten statlig støtte – og er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap. FLT sitt forbundsstyret vedtok derfor å støtte dette arbeidet med kr. 2 pr. medlem, til sammen 44 000,- kroner via forbundets solidaritetsfond. Formålet med gaven er å bidra til finansiering av det gode arbeidet som gjøres kontinuerlig og ivareta den verdighet og historie som blir lagt til grunn for den forferdelige og umenneskelige tragedien som rammet øya og bevegelsen 22. juli 2011. FLT håper støtten kan bidra til det viktige arbeidet som gjøres på Utøya.