Nyheter > FLT besøkte bedrifter i Sør-Norge

Påtroppende forbundsleder Merete Øiestad Jonas og 2. nestleder Ståle Johannesen tok turen til arbeidsinkluderingsbedriften Fønix for å møte medlemmer og lære mer om bedriften. FLT er en del av et nytt nettverk for arbeidsinkludering. Nettverket vil gi styrke og tyngde i arbeidet med arbeidsinkludering til fordel for medlemmene som jobber i bransjen.

– Dette nettverket vil både føre til samkjøring av krav, og at FLT vil bli lyttet til. Vi har kommet med høringsinnspill til statsbudsjett og er invitert til Stortinget neste uke, fortalte Merete Jonas. Hun oppfordrer medlemmene til å bruke forbundet aktivt og komme med innspill.

arbeidsinkluderingsbedrift
ARBEID TIL ALLE: Påtroppende forbundsleder Merete Jonas og 2. nestleder Ståle Johannesen besøkte medlemmene Line Bøe Melsom og Harald Sydhagen Jørgensen på Fønix. Foto: Marit Gabler

Arbeid til alle og samarbeid på tvers

FLT har en bedriftsgruppe på rundt 65 medlemmer på Fønix, ledet av jobbspesialist Harald Sydhagen Jørgensen. FLT-medlem Line Bøe Melsom er også jobbspesialist og hjelper ungdom med autisme ut i jobb. Begge kan fortelle om en variert jobbhverdag som ofte tilbringes ute på bedrifter for å følge opp brukere, men også i bilen på vei til nye bedrifter som kan bli mulige arbeidstiltaksplasser eller på vei til en som trenger hjelp i hverdagen.

Jotun i Sandefjord er en av bedriftene Fønix samarbeider med. FLTs bedriftsgruppe der er ledet av Lars Jørgen Moe og har rundt 60 medlemmer. Noen av dem møtte forbundsledelsen for å få informasjon om prosessen med IE.
– Jotun har et godt arbeidsmiljø og et svært godt samarbeid med ledelse og andre fagorganisasjoner som blant annet IE, fortalte Moe, før han ga en omvisning i lokalene.

INDUSTRI I VEKST: Forbundsleder Ulf Madsen og 1. nestleder Henning Skau besøkte internasjonale industribedrifter i Hønefoss. Foto: Marit Gabler

Industri i endring og vekst

Fagbevegelsen spiller en avgjørende rolle i endringsprosesser som følge av ny teknologi og endrede konkurranseforhold. Her er de tillitsvalgte viktige kulturbærere og kan påse at de riktige problemstillingene blir drøftet. I stedet for konflikt, kan ledelsen og medarbeiderne samarbeide om gode løsninger, sier 2. nestleder Ståle Johannesen.

Han har snakket med medlemmer og tillitsvalgte ved Berry Alloc i Lyngdal og ABB i Skien. Bedriftene har den siste tiden vært igjennom endringsprosesser og funnet løsninger for å ta den nye teknologien i bruk.

Medlemmene på Smurfit Kappa Norge AS og Sateba Norway i Hønefoss er også godt kjent med endringer som følge av ny teknologi. Smurfit Kappa Norge AS startet som en lokal bedrift, men nå blitt en del av et internasjonalt konsern og er i vekst. De har spesialisert seg på produksjon av emballasje til næringsmidler som Tine melk og Sørlandschips. Ny teknologi har gjort det mulig resirkulere mesteparten av avfallet til bruk i nye produkter. FLT er har en bedriftsgruppe med rundt 20 medlemmer. Nestleder for bedriftsgruppa, Hermann Nilsen, ga en omvisning.

TOGSKINNER: Sateba Norway produserer sviler til togskinner.
TOGSKINNER: Sateba Norway produserer sviler til togskinner. Foto: Marit Gabler

«Naboen» Sateba Norway produserer betongelementer til infrastrukturprosjekter, som sviler til togskinner. Det jobber 12 FLT- medlemmer på bedriften, men de har enda ingen bedriftsgruppe. Det oppfordret forbundsleder Ulf Madsen dem til å starte. Finn ut mer om hvordan starte bedriftsgruppe

HELLEFOSS PAPER: 1. nestleder Henning Skau (midten), Arnstein Aasestrand, regionrådgiver sør (t.h) og tilltsvalgt Per Ivar Thon.

Hellefoss Paper AS i Hokksund var en av de neste stoppene på rundreisen for 1. nestleder Henning Skau. De har spesialisert seg på å eksportere treholdig bokpapir til det europeiske markedet. Her ga Per Ivar Thon, bedriftstillitsvalgt og leder i avdeling 005 Drammen, en omvisning i på bakken og i høyden.