Nyheter > FLT om Statsbudsjettet: – Et budsjett for gårsdagen

IKKE FORNØYD: Forbundsleder Ulf Madsen vil ha betydelige endringer inn i Statsbudsjettet for 2022.

Satser ikke på fagskolene

Regjeringen forslår ingen nye fagskoleplasser i budsjettet. Bare videreføring og støtte til allerede vedtatte plasser. Dette samtidig som 60 prosent av bedriftene oppgir at de har behov for ansatte med yrkesfaglig utdannelse. – Norge har et utdanningssystem som ikke i stor nok grad leverer den kompetansen bedriftene har bruk for. Fagskolene gir utdanning som direkte svarer til arbeidslivets behov for kompetanse. Igjen ser vi at fagskoleplasser nedprioriteres, sier Ulf Madsen, forbundsleder i FLT. Det er om lag 300 000 studenter i universitets- og høgskolesektoren. Det er nå bare 23.000 studenter i fagskolene. Dette selv om fagskolen utdanner arbeidstakere det er behov for i regionene og i Norge. FLT vil ha 100 000 flere studieplasser i fagskolene og høyere yrkesrettede utdanninger i stedet for flere universitets- og høgskoleutdannede.

Vil ha trygghet for attføring og VTA

– Regjeringen har skapt utrygghet rundt organiseringen av Arbeidsforberedende tiltak (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og vurderer anbudsutsetting av tiltakene. – Det må sikres at AFT og VTA ikke blir anbudsutsatt, men den tryggheten gir ikke regjeringen, sier Madsen. FLT håper på at en ny regjering trygger AFT og VTA og at disse tiltakene også blir en del av den varslede tillitsreformen.

Nye veier må evalueres

FLT har krevd at det gjennomføres en samfunnsmessig evaluering av «Nye Veier» sine prosjekt, og at eventuelle gode erfaringer fra «Nye veier» tas med inn i Statens vegvesen. En evaluering gjort i Consept programmet ved NTNU konkluderer med at det synes som om de anslåtte løpemeterprisene for de veiene som Nye Veier skal bygge er om lag på linje med løpemeterpriser i andre motorveiprosjekter. Statens Vegvesen har en betydelig annen finansiering og andre og rammebetingelser. – Norge må ha en hensiktsmessig organisering av samferdselssektoren, sier Madsen, og savner at regjeringen tar tak i dette.

Dårlig satsning på fremtidens industri

– Norge står overfor store utfordringer knyttet til omstilling av industrien. Dette gjenspeiles ikke i budsjettforslaget, sier Madsen. FLT savner et arbeid som sikrer at naturressursene er felles eie og at industrien sikres billig strøm for fremtiden, sier Madsen. – NVE har vist at det er et gap mellom dagens tilgang til strøm og morgendagens behov, sier Madsen, som etterlyser en mer helhetlig energipolitikk for industrien. Nå venter FLT spent på de endringene en ny regjering kan komme med på en knapp måned. – Vi håper en ny regjering får flyttet midler til saker som er viktig for FLT og samfunnet, avslutter Madsen.