Nyheter > FLT om energikommisjonen
Vi må ha full gass forover for å sikre nok energi.

Energikommisjonen bekrefter det som er FLT sin bekymring fremover, og som vi har advart mot: Norge styrer mot et kraftunderskudd og det haster med å få gjort det som skal gjøres. Det er for lite kraft under produksjon og planlagt produksjon. Det er hovedkonklusjonen til kommisjonen, og den konklusjonen støtter FLT.

Vi trenger mange tiltak fremover for å få nok energi til eksisterende industri, til omlegging av industri og til å nå klimamålene. Kommisjonen er tydelige på at mer kraft, mer nett og mer effektiv energibruk er løsningene på de utfordringene vi står overfor i norsk kraftforsyning.

Vi har vært tydelige i spørsmålet om utenlandskabler, krafteksport og markedsmekanismer. Det vil vi fortsatt være. Nå skal FLT gå grundig inn i rapporten og gi våre innspill i høringsrunden, sier Ulf Madsen, forbundsleder i FLT.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-av-nou-2023-3-mer-av-alt-raskere/id2961483/