Nyheter > FLT med nye regioner

Deltakere på regionkonferansen. Foto: Marit Gabler

Organisasjonsutviklingen ble vedtatt på Landsmøtet 2017. I hver av de fem regionene skal det ansettes en regionrådgiver som skal bistå avdelingene og hovedmålet er bedre service og medlemsvekst. – FLT arbeider med organisasjonsutviklingen gjennom tre ulike delprosjekter, hvor det første er å ansette fem nye regionrådgivere i løpet mai. Når regionrådgiverne er operative i regionene til høsten starter organisasjonsbyggingen av regionene for fullt med blant annet rekruttering av nye medlemmer. I tillegg jobbes det med sentralisering av kurs- og skoleringsvirksomheten, forteller Ulf Madsen.

Slik blir regionene

Når regionrådgivere er operative skal regionene fungere som en fast møteplass for alle avdelingene som hører til regionen.
  • Hver region vil få eget koordinerende arbeidsutvalg som blant annet skal bistå regionrådgiveren og velge representanter til landsråd. Avdelingene spiller inn behov til regionens årsmøte som utarbeider en handlingsplan. Denne handlingsplanen blir et styrende arbeidsdokument for regionrådgiveren.
  • Alle avdelinger har hver sin stemme.
  • Regionene skal avholde årsmøter hvor det etableres handlingsplan og avholdes valg.
  •  Det skal etableres regionale vervekorps og forbundet frikjøper disse tillitsvalgte til rekrutteringsarbeid.
  • FLT Statens vegvesen fortsetter i sin egen organisasjon, men oppfordres til samarbeid med regionene.
  • Regionrådgiverne som blir ansatt vil ha sin fysiske arbeidsplass i regionene, men være ansatt i stab i FLTs administrasjon. Regionene har ikke egne budsjetter.
  • Avdelingene søker på ordinær måte om støtte til konferanser. Innspill til skoleringsbehov i avdelingene behandles i forbindelse med regionens handlingsplan.
Finn din region her

Ulf Madsen. Foto: Marit Gabler

Samhandling regioner og avdelinger

– Dette er den største organisasjonsutviklingen i FLTs nyere historie og noe av veien blir også til mens vi går, det aller viktigste er å få til reell samhandling. Det vil være noe ulike behov i regionene og regionrådgiverne får muligheter til å være med å forme sin egen stilling, sier Madsen. Forbundslederen er klar på at regionrådgiverne ikke skal være istedenfor avdelingene eller resten av administrasjonen i FLT, men i tillegg til. Han er opptatt av gode arbeidsforhold for regionrådgiverne og understreker at de vil få god opplæring og oppfølging av forbundet. Madsen presiserer at det er viktig at avdelingene og regionrådgiveren har en klar arbeidsfordeling og etablerer en handlingsplan for arbeidet i regionen. Regionrådgiverens hovedarbeidsoppgaver Se avdelingenes oppgaver i vedtektene

Les også

Mange vil bli regionrådgiver Valg til landsråd