Nyheter > FLT lanserer ny nettbutikk
I FLTs nettbutikk er sortimentet delt opp i følgende kategorier: Brosjyrer, strømateriell, gaveartikler, profiltøy og standsmateriell. – Målet med den nye nettbutikken er å gjøre FLTs profilartikler tilgjengelig for medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker det. Tidligere var nettbutikken kun tilgjengelig for avdelingene. Den nye nettbutikken gir enklere tilgang på profileringsartikler og bidrar dermed positivt til å opprettholde forbundets profil, sier 2. nestleder Arnstein Aasestrand (foto). Han understreker at det sendes ut et rundskriv med flere detaljer til alle avdelinger.

Rabatter til avdelingene

Avdelingene vil når de er innlogget automatisk få 75 prosent rabatt på alle artikler, unntatt profiltøy og tidvis enkelte (dyrere) gaveartikler. Medlemmer, bedriftsgrupper og andre vil kunne kjøpe artiklene til kostpris med tillegg av et porto- og administrasjonsgebyr. For å holde porto og administrasjon på et så lavt nivå som mulig vil det kun være mulig å kjøpe artiklene i enhetsforpakning, det vil si at man kan bestille en eske med kulepenner (50 stk) og ikke en enkelt penn. Som en konsekvens av at FLT nå gjør tilgjengelig de profil- og gaveproduktene vi mener er relevante, gjøres noen endringer i retningslinjene for økonomisk støtte til rekruttering og profilering. Følgende støtteordninger erstattes med det sortimentet som vil være tilgjengelig i nettbutikken: Støtten til utvikling og innkjøp av strømateriell fjernes, støtten til utvikling og innkjøp av gaveartikler fjernes, støtten til utvikling og innkjøp av profiltøy fjernes og støtten til utvikling og innkjøp av standsmateriell fjernes. Hvis det er behov for materiell ut over det som finnes tilgjengelig, er det fortsatt mulig å søke om støtte til dette. Les retningslinjer

Pålogging nettbutikk

Avdelingenes brukernavn er det samme som avdelingenes e-postadresse. Medlemmer som ønsker å bruke nettbutikken kan logge på med sin e-postadresse. Passord fås ved første gangs innlogging ved å benytte seg av funksjonen for tapt passord. En mer detaljert brukerveiledning for medlemmer, tillitsvalgte og avdelinger vil etterhvert bli tilgjengelig på Min side. Forbundet har en gjennomgang av sortimentet to ganger pr år og innspill til nettbutikken kan sendes til postkasse@flt.no Logg på nettbutikken her