Nyheter > FLT krever at ferietillegget på dagpenger gjeninnføres
I dag mister permitterte og ledige omtrent en månedsinntekt. Etter et år med rekordhøy ledighet vil mer enn en kvart million norske arbeidstakere kunne slite med å få råd til sommerferien. FLT mener vi trenger gode systemer for inntektssikring for arbeidsfolk, og støtter de partiene som vil sikre dette i denne saken. – Vi vil ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, som gir den enkelte muligheten til å leve et godt liv selv i en vanskelig tid, sier Aud Marit Sollid, nestleder i FLT. -Dagpenger er en viktig del av vårt felles sikkerhetsnett som sikrer trygghet og økonomi i krevende tider, sier hun. Det skaper utrygghet for de som allerede strever med å få endene til å møtes. – Slik vil vi ikke ha det, avslutter Sollid.