Nyheter > Konferanse for hotell og restaurant

Foto: Avdeling – 4 Oslo/Akerhus

– Forbundet er opptatt av å sikre best mulig arbeidsvilkår for medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Her gjør våre tillitsvalgte en viktig jobb hver dag. På bransjekonferanser settes viktige temaer på dagsorden og medlemmene får mulighet til å utveksle erfaringer, sier Madsen. Han ønsker flere bransjekonferanser velkommen.

Første konferanse på en «mannsalder»

Odd Rune Simonsen i avdeling 4 – Oslo/Akershus står bak bransjekonferansen. Han kan ikke huske sist FLT arrangerte bransjekonferanse for hotell og restaurant, men mener det er nærmere en «mannsalder» siden sist. Derfor var det ekstra spennende å arrangere denne konferansen. På første del av konferansen fikk deltakerne lære mer om hva FLT kan tilby ansatte i hotell og restaurant. I tillegg var hersketeknikker tema. Det var også en egen del for medlemmer i Scandic-kjeden.