Nyheter > FLT jobber med GDPR
FLT har nedsatt en arbeidsgruppe som i lengre tid har jobbet med kartlegging og kontrollrutiner av personopplysninger i FLT. – Arbeidsgruppen har gjort et grundig arbeid som nå er i sluttfasen og FLT er godt rustet til å møte kravene den nye forordningen stiller, sier Anne Sundvoll, administrasjons- og HR-leder i FLT. Imidlertid kan alle medlemmer føle seg trygge på at deres personopplysninger blir håndtert på en forsvarlig måte også før forordningen trer i kraft. Sundvoll påpeker at FLT allerede har gode rutiner for arkivering og håndtering av medlemsinformasjon.

Informasjon og spørsmål om GDPR

Medlemmer vil få informasjon om FLTs arbeid med GDPR via våre informasjonskanaler. Har du spørsmål om vår håndtering av personvernopplysninger, ta kontakt med oss på postkasse@flt.no GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs forordning for personvern. Den trer i kraft i  Norge  tidligst 1. juli 2018. Les mer her