Nyheter > FLT får regionsrådgivere
flt, landsmøte 2017, jonny simmenes

Foto: Marit Gabler

-Vi er glade for at landsmøtet vedtok å styrke organisasjonen med regionsrådgivere i hver region. Det er viktig at FLT gjennomfører organisasjonsprosjektet på en grundig måte slik at det bidrar til å styrke rekrutteringen og organisasjonen som helhet, sier forbundsleder Jonny Simmenes. Organisasjonsprosjektet 9.18 ble vedtatt på FLTs landsmøte med noen endringer. Det ble vedtatt følgende:
  • Forbundet ansetter en Regionsrådgiver med arbeidsoppgaver innen hver region. Det forutsettes at Regionsrådgiverstillingen for Region Øst hentes fra eksisterende stilling FLTs organisasjonsavdeling.
  • Forbundskontingent økes ekstraordinært med kr. 10,00 pr. måned.
  • Avdelingene bidrar med kr. 10,00 pr. medlem/måned som trekkes ved overføring. Månedsbidrag reduseres med kr. 2,00 pr. år etter at organisasjonsendring er ferdigstilt.
  • Etter vedtak i forbundsstyret vil inaktive avdelinger ikke motta avdelingskontingent. Med inaktive avdelinger menes avdelinger som ikke har fulgt § 1 pkt. 7 i Normalvedtekter for avdelinger de siste to år. Medlemmer, midler og avdelingskontingent tilfaller nærmeste aktive avdeling, forbundsstyret avgjør.