Nyheter > Feriepenger for dagpenger
LO fikk gjennomslag for kravet om feriepenger for dagpenger tidligere i år. I behandlingen av Prop. 72 som er en av de siste av disse krisepakkene Stortinget behandlet i januar, ble det fattet følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling henholdsvis sommeren 2021 og 2022. Dette vil gjelde for de som ikke har rett til fortsatt å motta dagpenger og samtidig ta ut ferie.»  Følg saken og se innstillingen her

Feriepenger eller dagpenger?

  • Med dagens regelverk kan man fortsette å motta dagpenger i opptil 4 uker mens man avvikler ferie, dersom man på det tidspunktet har mottatt dagpenger i minst 52 uker. Det gjør det mer gunstig for langtidsledige å avvikle ferie. Dette forslaget ekskluderer gruppen som kan avvikle ferie med dagpenger, fordi de er langtidsledige.
  • Prinsippet bak ferieloven er at man kun trenger å avvikle ferie, dersom man får dekket inntektsbortfallet gjennom ordinære feriepenger. Langtidsledige vil uansett ikke ha dekket opp inntektstapet sitt, selv om de får både dagpenger på høy sats og ferietillegg på 10,2 prosent. Mange vil nok ønske å fortsette og søke jobber, og heller avvikle ferie senere på året om de da er i fast jobb.
  • Den konkrete utformingen og regelverket gjenstår det fortsatt for regjeringen å legge frem og dette vil komme senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.
FriFagbevegelse har skrevet om hvordan dette rammer urettferdig