Nyheter > Fem spørsmål og svar om FLT’s fremtid

Fra mandat til reelle forhandlinger

I november 2022 sa FLT’s høyeste myndighet, Landsmøtet, at forbundet skulle innlede forhandlinger med fagforbundet Industri Energi (IE) om et nytt LO-tilknyttet forbund. Under finner du spørsmål og svar for veien fremover.

MOT VÅR: FLT’s politisk valgte ledelse. Fra venstre; andre nestleder Ståle Johannesen, påtroppende forbundsleder Merete Jonas, forbundsleder Ulf Madsen og første nestleder Henning Skau.

Fem spørsmål og svar

Hva har skjedd siden Landsmøtet i november 2022?
IE og FLT har blitt enige om en intensjonsavtale for forhandlingene, slik at Landsmøtets krav til overordnede prinsipper for et nytt forbund har blitt ivaretatt. Konkrete forhandlinger pågår nå frem til sommeren.

Hvordan angår dette meg som medlem?
Som medlem trenger du ikke foreta deg noe. Alle dine avtaler og rettigheter fortsetter som før.
FLT’s viktigste premiss er at samtlige medlemmers avtaleverk og interesser skal forbli like eller styrkes for at et nytt forbund skal kunne etableres.

Hvem deltar i forhandlingen?
FLT’s politiske valgte leder forhandlingsutvalget og forhandlingene. Det er nedsatt er forhandlingsutvalg som representerer ulik spesialkompetanse på FLT’s avtaleverk og organisasjon. Den ytre organisasjonen er også representert. Det er forbundsstyret som er styringsgruppe i forhandlingene.

Hva skjer om ledelsen blir enig eller uenig med IE?
Forhandlingsutvalget har en intensjon om å legge frem sin innstilling til Forbundsstyret i sommer. Forbundsstyret vil deretter fremme en sak for landsrådet i løpet av august. Etter å ha hørt saken i Landsrådet vil Forbundsstyret fremme en innstilling til et ekstraordinært landsmøte i oktober.

Når blir et eventuelt ekstraordinært landsmøte?
For FLT vil datoen for et slikt møte være 20-21. oktober 2023 – avhengig av at de nevnte forhandlingsdelegasjonene blir enige i sommer. Sammenslåingsmøte for nytt forbund vil eventuelt bli 11. desember 2023.