Nyheter > Fagskolene

Institusjonsakkreditering og Stortingsmelding

Regjeringen lanserte i dag en pressemelding med gode nyheter for fagksolesektoren. De varsler en høring om institusjonsakkreditering for fagskoler som vil gi fagskolene mulighet til å selv opprette studietilbud innen alle fagområder uten å måtte søke til NOKUT slik de må i dag. Regjeringen varsler også at de vil starte arbeidet med en ny Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning som skal lanseres senest våren 2025. – Dette har vi ventet på lenge, og vi er glade for beslutningene, sier Henning Skau, 1. nestleder i FLT.

Å gi fagskolene mulighet for institusjonsakkreditering vil være helt sentralt for at fagskolene skal kunne møte arbeidslivets behov for høyere yrkesfaglig utdanning. En viktig brikke for at fagskolesektoren skal kunne tilby den kompetansen som trengs er å åpne for at fagskolene skal kunne tilby høyere yrkesfaglig utdanning  på nivå 6, 7 og 8 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Arbeidslivet skriker etter høyere yrkesfaglig utdanning på disse nivåene, men fagskolesektoren har ikke lov til å tilby utdanning på det nivået som etterspørres. Det vil være veldig viktig for våre medlemmer at disse studietilbudene kommer på plass slik at de kan få den kompetansen som trengs i arbeidslivet. Institusjonsakkreditering og en åpning av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk henger tett sammen for at fagskolene skal kunne tilby den høyere yrkedfaglige utdanningen som etterspørres, sier Skau.

FLT har klare krav inn i arbeidet med den nye Stortingsmeldingen: Det er lovet 1000 fagskoleplasser i året i Hurdalsplattformen, men opprettelsen av nye studieplasser matcher ikke løftene. I år ble det bevilget til 500 plasser. Regjeringen henger nå på etterskudd med 2500 studieplasser. – Vi forventer en virkelig satsing som gjør at vi kommer nærmere et totaltall på 100 000 fagskoleplaser, sier Skau. Av andre saker som FLT vil følge opp er en trygg, reell og sikker finansiering av sektoren. Dette er i dag altfor fragmentert, og det fører til  en usikker situasjon for fagskolene. I tillegg vanskeliggjør det mulighetene for å utvikle fagskolene, sier Skau.

Regjeringens pressemelding finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fagskolene-skal-bli-bedre-rustet-til-a-mote-arbeidslivets-behov/id2960544/