Nyheter > Fagskole kan bli høyere utdanning
Illustrasjonsfoto -Mange av de foreslåtte tiltak vil utvilsomt kunne føre til at flere tar fagskoleutdanning og at praktisk basert kompetanse på sikt skal kunne anerkjennes som likeverdig akademisk. Herunder biter jeg meg særlig merke i at rettighetene for de fagskolestuderende løftes, at det tas grep for å gjøre det lettere å finne frem til studietilbudene med nytt opptakssystem, og ikke minst at man nå anerkjenner kompetansen ved å endre fra «fagskolepoeng» til «studiepoeng», uttalte FLTs forbundsleder Jonny Simmenes da stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» ble lagt fram i 2016.

Anerkjennes som høyere utdanning

En samlet utdanningskomité vil at skolene anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning» og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente «fagskolepoeng». Dessuten får studenter fra fagskole to tilleggspoeng ved opptak til universitet og høyskoler. Stortinget skal behandle komiteens innstilling 2. mai, melder NTB. FLT om viktigheten av fagskolene FLTs etter-og videreutdanning