Nyheter > Fagdag Live: Bli bedre på rekruttering
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/323848154936501/

Program:

Fra 12 minutter: – Munir Jaber (LO) – Fra lavtlønte til flere funksjonærer? Fra 1 time og 7 minutter: – Svein Jarl Tøge (Orkla): Fra salg av Grandis til salg av fagforbundsmedlemskap. Fra 2 timer og 12 minutter: – Kjetil Larsen (FF): Erkjennelsen er at rekruttering er fag.