Nyheter > Fagbevegelsen vinner frem i en utfordrende tid

FORBUNDSLEDER: Ulf Madsen. Foto: Frode Ersfjord

Ikke til å kjenne igjen

– Vi lever i en periode hvor Norges arbeidsmarked ikke er til å kjenne igjen, med over 400 000 arbeidsledige. Samtidig har fagbevegelsen stått på knallhardt for å både trygge vilkårene til de som nå har blitt permitterte, og de som fortsatt står i jobb, sier forbundsleder i FLT, Ulf Madsen. Under Koronakrisen har FLT sammen med LO opplevd betydelig medlemsvekst. – Det er ikke uventet at folk velger trygghet og fellesskap i krisetider. Samtidig tror jeg arbeidstakere også ser hvor viktige gjennomslag fagbevegelsen har fått. Rentenedgangen hos bankene, og en tydelig sosial profil på Regjeringens krisepakker er noe vi i LO-familien har jobbet hardt politisk for. Forbundslederen bemerker at det er Stortingets opposisjon som har endret krisepakkene til det bedre.

Kompetansepakke på vei

LO med FLT har også nylig vunnet gjennom en kompetansepakke på over 190 millioner kroner fra Regjeringen. Pakken er tilpasset næringer og grupper som er særlig rammet av koronakrisen. – Etter- og videreutdanning står FLT nært. Den nye kompetansenpakken har bransjeprogrammer med skreddersydde utdanningstilbud, hvor Staten betaler for at det utvikles og drives relevante tilbud ved fagskoler eller universiteter og høyskoler. Selv har vi god erfaring med slik skreddersøm fra før, via vårt utdanningsselskap Addisco, påpeker Madsen. Utdanningsselskapet Addisco har lagt konkrete planer for høsten, med nye og relevante kurstilbud for FLTs medlemmer, hvor vektlegging av fjernundervisning blir spesielt viktig.

Arbeidsinkludering og politisk kraft

– FLT følger nøye med på områdene hvor våre medlemmer er organisert. Vi har f. eks. merket oss at arbeidsmarkedstiltakene stort sett går som før. FLT har spilt inn til LO og myndighetene en bekymring for at de mest utsatte på arbeidsmarkedet vil stille bakerst i køen når denne krisen er over. Både ansatte og tiltaksdeltakere er viktige for forbundet. – Vi arbeider selvsagt for å beskytte våre medlemmer best mulig, både med innspill til lovgiver, myndigheter og allierte. Når krisen ender vet vi ikke, men økt sosial ulikhet må ikke bli et resultat. Norge må være til å kjenne igjen, sier forbundslederen.

Takker tillitsvalgte og ansatte

– Jeg vil igjen takke våre tillitsvalgte og de ansatte som står sånn på for våre medlemmer i en hard tid. Fellesskapet vil vinne over denne krisen. I påskeuka vil FLTs åpningstider være begrenset til vakttelefoner. Politisk ledelse kan kontaktes på følgende telefonnummer: Ulf Madsen, forbundsleder. Mobil: 982 51 081 Aud Marit Sollid, 1. nestleder: Mobil: 986 48 057 Arnstein Aasestrand, 2. nestleder: Mobil: 470 56 400 Skriftlige henvendelser sendes postkasse@flt.no Forbundet vil uansett sørge for å ha oppdatert informasjon på nettside og mobil-app om relevante endringer for medlemmene.