Nyheter > Fagbevegelsen viktig i fremtidas arbeidsliv
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/vb.186626994701210/1708450819185479/?type=2&theater – Det er viktig at arbeiderne står sammen og står på kravene. Fagbevegelsen har vært igjennom store endringer før og er sentral i fremtidens arbeidsliv, mener Karl Fredrik Tangen. Silje Vallestad trakk frem skolering som avgjørende: – Fremtidens arbeidsliv vil kreve ny kompetanse og det er viktig å fylle på med ny kunnskap hele livet. Ståle Økland og John Petter Fagerhaug belyste de etiske aspektene og de mer problematiske sidene ved den nye teknologien. Etter innlegg fra debattpanelet under ledelse av NRKs Christian Strand ble salen spurt om de fryktet roboter ville ta over jobbene deres. Det var et fåtall fryktet robotenes inntog på arbeidsplassen.

Ståle Økland Er en ettertraktet foredragsholder i Europa og har holdt foredrag på noen av verdens mest prestisjefulle innovasjonskonferanser om teknologi og samfunnstreder. I innlegget tok han for seg hvordan økonomien påvirkes av teknologien og de problematiske sidene ved dette. Han påpekte også personvernsutfordringene med Google og Facebook, og det at disse selskapene omtrent ikke betaler skatt. – Teknologien skaper ikke så mange arbeidsplasser som den fjerner. Fysiske butikker blir i større grad til nettbutikker som kun krever en tredjedel av de ansatte, dermed blir bunnlinjen negativ.

Silje Vallestad Er utnevnt til Young Global Leader av World Economic Forum og har bakgrunn som gründer av to profilerte selskaper. Hun mener robotene vil ta jobbene våre, men at teknologien samtidig vil skape mange nye jobber. Det viktigste fremover er hvordan vi mennesker skolerer oss i møte med denne utviklingen og hvordan vi klarer å jobbe sammen med maskinene. Fremtidens arbeidsliv vil kreve ny kompetanse, derfor er det viktig at vi stadig tilegner oss ny kompetanse gjennom livslang læring.

Karl Fredrik Tangen Er utdannet samfunnsgeograf og jobber som førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Han advarer mot skremmebildene mange medier tegner av den teknologiske utviklingen. Han påpeker at dette gjøres bevist som en del av en markedsføringen. I tillegg brukes det også som en maktstrategi for få å arbeidstakere til å frykte for jobbene sine. Han mener fagbevegelsen spiller en avgjørende rolle i fremtidens arbeidsliv: – Det er viktig med samhold og det må kjempes for arbeidstakeres rettigheter. Fagbevegelsen har erfaring med teknologiske endringer fra før og vil være sentral også i denne endringen.

John Petter Fagerhaug Er utdannet psykolog med særlig interesse for endringer i arbeidslivet. Han er bekymret over at mange mennesker blir mer ensomme i den teknologiske utviklingen. Han påpekte økende grad av psykiske lidelser hos barn og unge, og mener teknologien har mye av skylden. – Vi må ikke miste fokus på menneskene. Vi kan ikke stoppe utviklingen, men vi må sørge for at den skjer på en måte som ivaretar mennesker, understreket han.