Aktiviteter > Tariffkonferanse 2020 – AVLYST GRUNNET KORONASITUASJONEN
Det oppfordres til deltakelse fra ulike overenskomstområder. Hver avdeling kan maks få med 2 deltakere. Dersom det blir stor interesse kan det bli nødvendig å begrense antall deltakere på grunn av begrenset plass på konferansen. Avdelingene må derfor sende påmelding i prioritert rekkefølge. Påmeldinger snarest og senest 20.februar 2020. Vi ber om å få navn, e-postadresse, tlf nr, virksomhet og overenskomstområde for de påmeldte deltakere. Påmeldingen skjer direkte til oss: postkasse@flt.no Program sendes deltakere, og det er sendt ut rundskriv til avdelingene om konferansen. Konferansen gjelder ikke FLT SVV og FLT i Forsvaret. Følg arrangementet på Facebook