Aktiviteter > Ta ordet

Læringsmål for kurset

Etter gjennomført kurs, skal deltakeren:

  • bli tryggere og mer profesjonelle i presentasjoner og på talerstolen
  • bli glad i stemmen sin, og oppdage at pust og stemmetrening kan hindre taleskrekk
  • lære hvordan de kan håndtere nervøsitet
  • få en innføring i hvordan holde gode presentasjoner (med eller uten hjelpemidler)
  • få kunnskap om å skrive innlegg (manus)

Anbefalte forkunnskaper

«Ny i FLT»