Aktiviteter > Superkurshelg, Sørmarka i Enebakk
Velg ett blant følgende kurs som arrangeres fra fredag 12. januar kl. 13.00 til søndag 14. januar kl. 13.00 på Sørmarka:
  1. Ny i FLT – introduksjonskurs for nye medlemmer, også studentmedlemmer
  2. Forhandlingskunnskap – primært for bedriftstillitsvalgte
  3. Lover og avtaler med vekt på omstilling – primært for tillitsvalgte
  4. Pensjon i privat sektor – for tillitsvalgte og medlemmer som har gått «Ny i FLT»
  5. Salg, service og markedsføring, modul 1 av 3*. Primært for erfarne tillitsvalgte. Kurset er opptakskrav til Addisco-kurset «Markedsføring for fagforbund»
  6. NYHET: Å ta ordet med nervene i behold – presentasjonsteknikk for organisasjonsarbeid, primært for tillitsvalgte
* SSM Modul 2: 16.-18. mars 2018. Modul 3: 20.-22. april 2018. Se Kurs og konferanser for kursbeskrivelser og læreplaner.

Påmelding og bekreftelse

Påmeldingsfrist 8. desember 2017 Alle påmeldinger til sentrale kurs sendes til postkasse@flt.no. Meldingen må inneholde: 1. Søkers navn 2. Søkers e-postadresse 3. Hvilket kurs påmeldingen gjelder Søkere som får plass vil bli tilskrevet pr e-post etter påmeldingsfristens utløp og må så bekrefte at de ønsker å benytte plassen. Etter bekreftelse er påmeldingen bindende. Annet medlem kan overta plassen dersom en påmeldt blir forhindret fra å komme. Ved sykdomsforfall må legeerklæring framlegges. Deltakerne får også informasjon om flyreisebestilling og tapt arbeidsfortjeneste. Program og liste over kursdeltakere vil bli sendt deltakerne før kursstart.

Praktisk informasjon og spørsmål

Kursene er gratis for FLTs medlemmer – forbundet dekker hotellopphold og reiseutgifter etter gjeldende satser. Forbundet bestiller opphold for hver deltaker. Deltakerne sørger selv for sin reise, med unntak av flyreiser som bestilles på eget skjema fra forbundet som vil motta faktura for bestillingen. Vi oppfordrer deltakerne til å søke permisjon med lønn. For dokumentert tapt arbeidsfortjeneste gis stipend etter AOFs satser (p.t. kr 145 pr time). Stipendet er skattefritt. Spørsmål rettes til organisasjonsavdelingen v/Elisabeth M. Mogård eller Anita Carlstad Følg arrangementet på Facebook