Aktiviteter > Digital kurshelg
Forbundet arrangerer årets Superkurshelg nummer to. Arrangementet vil bli en digital kurshelg avholdt på Teams, helgen 26.-27. september 2020.

Hva er digital kurshelg?

Denne digitale kurshelgen er et alternativ til våre ordinære superkurshelger. På superkurshelgene våre arrangerer vi flere kurs samme helg. Siden flere kurs går parallelt, er det kun mulig å melde seg på ett av kursene. Du kan melde deg på ett av følgende kurs:
  • Ny i FLT – for alle medlemmer
    • Hensikten med dette kurset er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de har meldt seg inn i, hva det er og står for. Faglig sett skal kurset gi deltakerne oversikt over FLTs virksomhetsområder og tilbudsstruktur. Samtidig er det viktig at deltakerne får en forståelse for forbundets faglig-politiske virksomhet og forankring. Kjernevirksomheten og historien får derfor en relativ stor plass.
    • Kurset er et av de få tiltakene som retter seg mot (nye) medlemmer uten andre krav eller forutsetninger. Det er derfor viktig at kurset legges opp slik at det styrker båndene mellom forbundet og de nye medlemmene. Tanken bak det er at om «båndene styrkes», utvikles også følelsen av tilhørighet til forbundet og identiteten som «FLT-er».
    • Dette kurset bør alltid ligge i bunn for all tillitsvalgtskolering. Vi anbefaler alle medlemmer å delta på dette kurset.
  • Pensjon i privat sektor – primært for bedriftstillitsvalgte
    • Hensikten med dette kurset er å få en god innføring i de forskjellige pensjonsformene, og hvordan disse fungerer i dag.

Meld deg på her: https://kurs.flt.no/

Påmeldingsfrist 20. september 2020

Informasjon om påmelding på vår nye løsning vil komme i aller nærmeste fremtid. Følg med her på flt.no. Har du spørsmål om kurs? Kontakt Laila Nordsveen, tlf. 901 08 992 eller Anita H. Carlstad, tlf 950 34 306. Eventuelt på epost til postkasse@flt.no. Følg arrangementet på Facebook