Aktiviteter > Superkurshelg i region midt
Forbundet arrangerer årets siste Superkurshelg, denne gangen i region midt, 22.-24. november 2019. Stedet blir Rica Parken Hotell i Ålesund. Kursene vi vil tilby denne gangen er: Ny i FLT – primært for nye medlemmer (også studentmedlemmer) i forbundet Organisasjonsarbeid – primært for tillitsvalgte Arbeidsmiljøloven – primært for tillitsvalgte Superkurshelgen er gratis for FLTs medlemmer – forbundet dekker hotellopphold og reiseutgifter. Forbundet bestiller opphold for hver deltaker. Deltakerne sørger selv for sin reise, med unntak av flyreiser som bestilles på eget skjema fra forbundet som vil motta faktura for bestillingen. Vi oppfordrer deltakerne til å søke permisjon med lønn. For dokumentert tapt arbeidsfortjeneste gis stipend etter AOFs satser (p.t.kr 145 pr time). Stipendet er skattefritt.

Påmelding

Påmelding merket «SKH november 2019» sendes til postkasse@flt.no. Meldingen må inneholde
  1. søkers navn
  2. søkers epostadresse
  3. hvilket kurs påmeldingen gjelder
Påmeldingsfrist 20. september 2019 Søkere som får plass vil bli tilskrevet pr e-post etter påmeldingsfristens utløp og må så bekrefte at de ønsker å benytte plassen. Deltakerne får også informasjon om flyreisebestilling og tapt arbeidsfortjeneste. Program og liste over kursdeltakere vil bli sendt deltakerne før kursstart. Ved eventuelt mange søkere fra samme avdeling/bedrift vil forbundet prioritere påmeldinger i samarbeid med avdelingene. Tillitsvalgte vil bli prioritert. Følg arrangementet på Facebook