Aktiviteter > Avd. 10 Ringerike, Styrekonferanse
Målet med konferansen er å styrke styremedlemmenes kompetanse om drift av avdelingen. Ved spørsmål, ta kontakt med studieleder Jan Tommy Sten, tlf 97675395