Aktiviteter > Styrekonferanse avd. 18 Tønsberg
Deltakerne skal kjenne til argumenter som vil fungere på de yngre, potensielle medlemmene. Deltakerne skal sitte igjen med økt kunnskap om forbundets overenskomster, da disse vil være viktige i arbeidet med verving knyttet opp mot fordelene ved å være organisert. Deltakerne skal få kjennskap til arenaer/plattformer for kommunkasjon i møte med ungdom. Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 18 Tønsberg, Jens Olav Hagebakken, tlf 951 38 868