Aktiviteter > Regionskonferanse for tillitsvalgte i region Trøndelag i regi av FLT-avd. 17 Trondheim
Målgruppe: tillitsvalgte/landsmøtedelegater i region Trøndelag Mål for konferansen: Deltakere skal kunne forstå gangen et lansmøte. Kunne delta aktiv i diskusjonene. Forberedelse før en går på talerstolen Skrive innlegg på forhånd og øve med å framføre dette på en talerstol. Temaer: Samarbeid i regionen. Gangen i et Landsmøte. Skrive innlegg og ta ordet. Informasjon og påmelding: Kontaktperson i avd. 17 Trondheim: Hanne Finanger