Aktiviteter > Regionskonferanse for region Østviken i regi avd. 4 Oslo og Akershus
Målgruppa er tillitsvalgte og aktive medlemmer i FLT-avdelingene i region Østviken. Deltakerene skal i løpet av konferansen * ha fått kunnskap og oppdatering m.h.t. FLTs organisasjon, oppbygging og eventuelle endringer. * ha fått bedre innsikt hvordan man organiserer og gjennomfører møter på ulike nivå i organisasjonen, * ha fått bedre kjennskap til hvordan man kan forberede innlegg og deltagelse i ulike debatter o.l. * ha fått kunnskap om retningslinjene for rekruttering og skolering, spesielt m.h.t. nye kurstilbud * ha fått kunnskap og råd om hvordan avdelingene kan samarbeide mere i regionen. Temaer: 1 ) Hva er nytt i FLT. 2 ) Organisasjonskunnskap, – spesielt m.h.t. organisering og gjennomføring av møter, hvordan forberede seg til / delta i debatter, hvordan holde innlegg o.l. 3 ) Rekruttering og skolering. 4 ) Aktivitet og samarbeid mellom avdelingene i Østviken Rammeprogram her Informasjon og påmelding: Kontaktperson i avd. 4 Oslo og Akershus: Odd Rune Simonsen