Aktiviteter > Regionskonferanse for region Innlandet i regi av FLT-avd. 28 Raufoss
Målgruppe: Tillitsvalgte/landsmøtedelegater fra avdelingene i region Innlandet Mål: oppnå tettere samarbeid mellom avdelingene i regionen. Lære opp landsmøtedelegater. Forberede innlegg og ta ordet. Temaer: Samarbeid i regionen. Opplæring av Landsmøtedeltakere. Skrive innlegg og ta ordet. Informasjon og påmelding: Kontaktperson i avd. 28: Terje Sagstad