Aktiviteter > Regionkonferanse region sør
Region sør inviterer fortrinnsvis leder og nestelder i avdelingene i region sør til regionkonferanse på Quality hotell Skjærgården i Langesund.

Tema:

FLT inn i fremtiden   Reise og opphold: Forbundet dekker reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste for to representanter pr avdeling. Øvrige utgifter dekkes av avdeling eller den enkelt selv.   For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med regionrådgiver i sør, Harald Flatnes, telefon 41272923