Aktiviteter > Regionkonferanse region Øst

Region øst inviterer til regionkonferanse i Fredrikstad

Hovedtema:

Rekruttering og organisering Om konsern – hvordan kan vi samarbeid om bedrifter som har lokasjoner flere steder i regionen? Ved spørsmål, kontakt regionrådgiver Elisabeth M. Mogård, epost elmo@flt.no eller tlf 91769654