Aktiviteter > Regionkonferanse, avd. 19 i Telemark – UTSATT PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN!
Avdeling 19 i Telemark inviterer til regionkonferanse.

Tema:

Hvordan bli bedre rustet til å møte hverdagen ute på arbeidsplassene. Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 19 i Telemark, Merete Ø. Jonas, epost: merete.o.jonas@bilfinger.com, eller telefon 90857015