Aktiviteter > Praktisk organisasjonsarbeid

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • ha grunnleggende kunnskap om organisasjonsarbeid
  • ha kunnskap om arbeidsfordeling i avdelingsstyre, evt. bedriftsgruppe
  • ha kunnskap om forskjellige typer møter
  • kunne planlegge, forberede og avholde et årsmøte
  • ha kunnskap om foredrag og diskusjoner

Kursets tema

  • Hvorfor organisasjonsarbeid? (innledende)
  • Arbeidsdeling i et avdelingsstyre/bedriftsgruppe

Anbefalte forkunnskaper


Det stilles ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha erfaring fra organisasjonsarbeid og/eller tillitsverv.