Aktiviteter > Praktisk organisasjonsarbeid, avd. 44 Ålesund

Mål

Etter endt kurs skal deltakerne:
  • ha grunnleggende kunnskap om organisasjonsarbeid
  • ha kunnskap om arbeidsfordeling i avdelingsstyre, evt. bedriftsgruppe
  • ha kunnskap om forskjellige typer møter
  • kunne planlegge, forberede og avholde et årsmøte
  • ha kunnskap om foredrag og diskusjoner

Temaer

  • Hvorfor organisasjonsarbeid?
  • FLTs organisasjon
  • Oppgaver, arbeidsdeling og roller i et avdelingsstyre/bedriftsgruppestyre
  • Møter og møteteknikk – herunder litt presentasjonsteknikk

Informasjon og påmelding

Spørsmål rettes til FLT-avd. 44 Ålesund. Påmelding gjøres til AOF Møre og Romsdal.