Aktiviteter > Praktisk organisasjonsarbeid, avd. 29 Kongsberg

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltakerne:
  • Ha grunnleggende kunnskap om organisasjonsarbeid
  • Ha kunnskap om arbeidsfordeling i et avdelingsstyre, evt. bedriftsgruppe
  • Ha kunnskap om forskjellige typer møter
  • Kunne planlegge, forberede og avholde et årsmøte
  • Ha kunnskap om foredrag og diskusjoner

Temaer

  • Hvorfor organisasjonsarbeid?
  • Arbeidsdeling i avdeling og bedriftsgruppe
  • Styrets roller og oppgaver
  • Møter og møteledelse
  • Å ta ordet, foredrag og diskusjon

Informasjon og påmelding

Ragnhild Hamborg Aufles