Aktiviteter > Praktisk bruk av lov- og avtaleverk, avd. 101 Vestre Sunnmøre

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltakerne:
  • Kjenne til de viktigste lover og avtaler og hvordan disse regulerer arbeidslivet
  • Ha kjennskap til lov- og avtaleverket med vekt på Hovedavtalen, forbundets overenskomster og Arbeidsmiljøloven
  • Kunne anvende lov- og avtaleverket i tillitsvalgtrollen

Temaer

  • Det store bildet
  • Hovedavtalen
  • Overenskomster
  • Arbeidsmiljøloven

Informasjon og påmelding

Sigbjørn Jarle Holm