Aktiviteter > Personvern, overvåking og kontroll, avd. 17 Trondheim og AOF

Mål

  • få en bedre forståelse for hva personvern er
  • få en innføring på de nye lover og regler som trådde i kraft 25. mai 2018
  • få vite mer om personvernombud
  • erfaringutveksling av praksis på egne arbeidsplasser

Temaer

  • Hva er personvern, og hva kan man tillate av overvåking og kontroll på en arbeidsplass?
  • Innføring i nytt regelverk.
  • Kunnskap om ordningen med personvernombud
  • Egne arbeidsplasser og bevisstgjøring på praksis

Informasjon og påmelding

Avd. 17 Trondheim v/Hanne Finanger