Aktiviteter > Pensjonskonferanse for FLT region øst

Konferansen er gratis for FLTmedlemmer.
FLT dekker reiseutgifter etter AOFs satser og gir stipend for bekreftet tapt arbeidsfortjeneste dersom du må ta ulønnet permisjon fra jobben.