Aktiviteter > Pensjon i privat sektor, avd. 116 Kyrksæterøra

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltakerne:
  • ha fordypet seg i de ulike pensjonsordningene
  • ha kunnskap om hvilke konsekvenser de ulike ordningene har for medlemmene
  • ha innsikt i debatten om fremtidige pensjonsordninger
  • kunne anvende lov- og avtaleverk

Temaer

  • folketrygden
  • obligatorisk tjenestepensjon, OTP
  • avtalefestet pensjon, AFP
  • den aktuelle politiske debatten om pensjon
  • fagbevegelsens holdninger til pensjon
  • den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass

Informasjon og påmelding

Avd. 116 samarbeider med AOF Møre og Romsdal.